"Enter"a basıp içeriğe geçin

Sabahattin Ali Üzerinden Telif Mirası Meselesi ve Yayımevi Suistimali

 Geçen sene ölümünün yetmişinci yılı ile telif hakkı mirası biten Sabahattin Ali’nin eserleri muhtelif yayımevleri tarafından neşredilmeğe devam edilmektedir. Şüphesiz, yıllarca En Çok Satılanlar Listelerinin üst sıralarını mesken edinen Sanatçının eserleri, yayımevlerinin ağzını sulandırmakta, dahası evvelce bu telif hakkına sahip olan kimseleri üzmektedir. Bir vakitler yasaklı olan Ali’ye telorans tanınacağı belirtilmişti; sözde kaldı. Lakin burada mevzu edineceğimiz mesele maddi temettüden çok, manavi temettüdür.
 Nice büyük Türk Ediplerinin telif hakkını elinde bulunduran yayımevleri vardır, dahası mevcut kitaplarının yüksek fiyatı ile okuyucuyu derde sokmaktadırlar. Adamakıllı bir tertip ile iki yüz sayfa olacak iken sırf fiyatı yükselsin maksadıyla dört yüz beş yüz saylaralara ermektedir. Bazıları buna bile lüzum görmezler.
 Elbette asıl mesele bizim için fiyat değildir. Yoksa bunlar edebiyatımız için paha biçilmez (görecelidir) eserlerdir. Ancak bu paha, rafta değil, zihinde durduğunda kendini gösterir. Okunmadıktan sonra Peyami Safa Bey’in, Yaşar Kemal’in yahut Rasim Özdenören ve sair ediplerin, okunmadıktan sonra ne kıymeti vardır. Bizler, okuduğumuz için onların kıymetini biliyor, dahası sahip çıkıyoruz.
 Onları burada ifşa etmekten hiçbir sakınca görmüyorum. Bakınız İletişim Yayımları, bakınız İnkılap Yayımevi, Bakınız İthaki Yayımları vs. Şüphesiz ki bunlar tekelliğin getirdiği bir mağruriyetle bunu yapmaktadılar. Onlar için edebiyat değil, lügat manası ile “kitap” mühimdir.
 Ediplerin hayatta iken refaha ermek için çektiği nice ıstırapları bilen biri iseniz, telif mirası hakkının onların ruhuna bir zulüm getirdiğini düşünebilirsiniz. Onların mirası, akrabalarına bıraktıkları telif hakkı değildir. Miras: fikirdir. Denildiği gibi: “İnsanlar fani, ancak fikirleri bakidir.”
 Bu meselede haddini bilen yayımevleri de vardır. Allah onlardan razı olsun.

 Halil ESEN

İlk Yorum Sizden Gelsin

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir